Home

Welkom op de website van Wijkraad Nieuwland

De Wijkraad Nieuwland stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden. Zij kan hierbij als spreekbuis naar de Gemeente Brielle functioneren en zal ook met adviezen de Gemeente ondersteunen.

U kunt ons bereiken via deze website (contact) of via info@wijkraadnieuwland.nl. Onze foto's staan hierbij. U mag ons ook rustig op straat aanspreken zonder ons meteen van de fiets te trekken. De wijkraad-leden zijn zelf ook kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van het hondenbeleid. Ieder voorjaar organiseren we een voorjaarsborrel. Vorig jaar in het Maerlant, dit jaar bij de Brandweer.

Ellen vd Kerkhoff
Voorzitter
José den Heijer
Secretaris
Harry Swart
Penningmeester
Hans Veelo
Lid
Jos vd Merwe
Lid
Ruud Bols
Lid
Alida Korver
Lid

Foto's

Bekijk hier foto's van onze wijk!

Nieuws

Nieuws is een ruim begrip. De items hieronder betreffen meestal onze wijk, maar gaan ook over zaken die in geheel Brielle spelen. Vanaf nu zullen de nieuwste berichten bovenaan staan. Er zal dan ook een datum van plaatsing worden toegevoegd.

28 juni 2019: De jaarlijkse wijkschouw op 11 juli

Op donderdag 11 juli zal uw Wijkraad samen met een aantal leden van het college van B&W, de wijkagent en een aantal ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van Nieuwland, onze wijk 'schouwen'.
We zullen om 9 uur starten bij de ingang van de vlindertuin aan de Krammer.
Hieronder staat de route (klik voor vergroting). Let op! De route is van vorig jaar, we lopen nu de andere kant op!


17 juni 2019 AED's in onze wijk

Er bevindt zich een aantal AED's in onze wijk. Een apparaat, dat kan helpen bij een reanimatie in verband met een hartstilstand. Daar is wel iemand bij nodig, die bekend is met de bediening. Vaak is niet bekend waar het apparaat hangt en of het bereikbaar is. Het belangrijkste is: 112 bellen. Daar zijn alle apparaten in Nederland bekend en de dichtstbijzijnde bediener wordt gewaarschuwd.

13-05-2019 Vlindertuin de Idylle

In 2015 werd op het terrein van het vroegere sportveld van het Maerlant College tussen de Hossenbosdijk en het Oosterlandse Rak een vlindertuin geopend. Deze herbergt een terp van afgegraven grond, een vennetje en er bevindt zich ook in de noord-oosthoek een bijenhotel.

  Wethouder Van der Kooij onthulde het bijenhotel.
’s Zomers is het inderdaad een idyllische plek, waar ook veel jonge kinderen komen spelen.
Enige wijkbewoners maken zich zorgen om het uitblijven van bloeiende planten dit jaar. Navraag bij de gemeente leert ons, dat er in de winter en het vroege voorjaar onjuist is geploegd, waardoor veel éénjarigen zijn verdwenen.
Er is echter  vorige week een grote diversiteit aan vaste planten gesignaleerd, die zich nu gaan ontwikkelen.

Afgezien van vlinders vinden nog veel meer insecten hier hun voedsel. Van de 350 soorten bijen in Nederland is er maar één de Honingbij. Deze wonen met hun volken in drie kasten van een Brielse imker. Dat er onlangs door vandalen (weer) een kast is omgeschopt, is natuurlijk triest. Duizenden bijen verdrinken zo in de honing. Er wordt met de gemeente bezien, of er een afzetting om de kasten heen kan komen.

Het bijenhotel staat helemaal aan de andere kant van het gebied. Daarin kunnen de andere 349 soorten bijen huizen en nestelen, die allemaal solitair zijn en dus niet in volken leven.
Laten we hopen dat de Idylle tot grote bloei gaat komen. Misschien zien we dan aan het eind van de zomer een Koninginnepage fladderen.

    Koninginnepage; vlinder en rups strijden om de schoonheidsprijs

En op 3 juni was er een uitbarsting van Margrieten en Papavers te zien! (Klik op de foto voor vergroting).