Home

Welkom op de website van Wijkraad Nieuwland

De Wijkraad Nieuwland stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden. Zij kan hierbij als spreekbuis naar de Gemeente Brielle functioneren en zal ook met adviezen de Gemeente ondersteunen.

U kunt ons bereiken via deze website (contact) of via info@wijkraadnieuwland.nl. Onze foto's staan hierbij. U mag ons ook rustig op straat aanspreken zonder ons meteen van de fiets te trekken. De wijkraad-leden zijn zelf ook kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van het hondenbeleid. Ieder voorjaar organiseren we een voorjaarsborrel. Vorig jaar in het Maerlant, dit jaar bij de Brandweer.

Ellen vd Kerkhoff
Voorzitter
José den Heijer
Secretaris
Harry Swart
Penningmeester
Hans Veelo
Lid
Jos vd Merwe
Lid
Ruud Bols
Lid
Alida Korver
Lid

Foto's

Bekijk hier foto's van onze wijk!

Nieuws

Nieuws is een ruim begrip. De items hieronder betreffen meestal onze wijk, maar gaan ook over zaken die in geheel Brielle spelen. Vanaf nu zullen de nieuwste berichten bovenaan staan. Er zal dan ook een datum van plaatsing worden toegevoegd.

19 september 2019: Riet gemaaid.

Het kon de bewoners van de Landvoogdes moeilijk ontgaan: de mooie rietkraag is rücksichtslos weggemaaid.
De reden is, dat onze wateren geen deel uitmaken van een natuurgebied, maar dienen om al het regenwater vooral in de winter vlot af te kunnen voeren. Dit komt namelijk niet meer in de riolering terecht. Daartoe moet jaarlijks de begroeiing worden teruggesnoeid.Dus nu is het een beetje kaal maar met een belofte voor het voorjaar!

Klik op de foto voor vergroting

15 augustus 2019: Het groenonderhoud in de verschillende wijken.

Beleving openbare ruimte
De openbare ruimte ziet er anders uit dan wat u vier jaar geleden gewend was. Door het verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte is een ander beeld ontstaan. Alle wijken in de gemeente Brielle hebben hetzelfde onderhoudsniveau. Er wordt niet anders gehandeld in de wijk Rugge of Meeuwenoord dan in Vierpolders of Zwartewaal.
Inzet van heet water en bosmaaier
De bestrijding van onkruid op de wegen wordt gedaan met een combinatie van bosmaaien en heet water. Ook dit geeft een ander beeld en is minder effectief dan chemische behandeling. Maar het is wel veel beter voor het milieu.
Invloed van het weer
Ook het weer speelt een rol. Vorig jaar hadden we lange droge periode. Het effect van heet water was daardoor langer. Nu hebben we een zomer die wisselvallig is. Zon wordt afgewisseld door regen. Een ideale omstandigheid voor onkruid om zich te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Albert (A) Boomgaardt
Beleidsmedewerker Groen en Afvalinzameling
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

23 juli 2019: De jaarlijkse wijkschouw op 11 juli

Verslag wijkschouw d.d. 11-7-2019 met Stichting Wijkraad Nieuwland
Aanwezig: Wethouder v.d. Kooi, Boa en wijkcoördinator
Bewoners: Dick, Hans, Wil, Jos, Ruud, Alida, Frans en passanten.
Opmerking: Er zijn 8 punten van vorig jaar nog in behandeling, hierover is contact met de wijkraad.
Deze punten zijn gemerkt met een asterisk (*)

1) Het pad naar de “Vlindertuin” aan de Krammer is bijna dichtgegroeid.
2) In de “Vlindertuin” liggen boomstammen om op te zitten. Ouderen vinden dit moeilijk opstaan en er wordt gevraagd of er bankjes kunnen komen. Nee, dit past niet in het beeld.
3) Bij de andere ingang van de “Vlindertuin” is het met nat weer blubberig. Misschien wat extra grind aanbrengen om dit te voorkomen.
4) Aan de Oosterlandse Rak en Brielse Rak wordt verzocht om een uitstapstrook ter plaatse van langs parkeren naast grasveld.
5) Aan het Oosterlandse Rak, staan hoge rozenstruiken/ plant vakken waardoor er geen overzicht is bij het verlaten van de uitrit. Deze plantvakken drastisch snoeien.
6) Ter plaatse van Oosterlandse Rak nr.11 vallen de blaadjes van de bomen op het platte dak, hij ervaart daar hinder van, maar de boom zal daarom niet worden gekapt. Wel zouden dode takken eruit gehaald kunnen worden. Aan de overzijde van deze woning zijn vorig jaar 3 bomen geplant, waarvan er nog maar 1 is overgebleven. Vraag of daar nog 2 bomen bij komen? Ook bij nr.7 die klaagde over takken, waarna de hele boom is gerooid.
7) Bij de opgangen naar de Hossenbosdijk (straat en fietspad) staan de bosjes zo hoog dat fietsers slecht zichtbaar zijn. Graag i.v.m. veiligheid deze struiken snoeien.
8*) Aan het Brielse Rak zijn nieuwe plantvakken gemaakt, maar onder de bomen is alles dood gegaan. Vraag dit nieuw in te boeten. Tevens schoffelen ze niet al het onkruid weg en halen geen takken uit de struiken. Dit is onbegrijpelijk voor bewoners, als ze toch bezig zijn.
9) Op de hoek met de Krammer staat duidelijk een slechte boom en slechte Prunus. Vraag is boom te kappen voordat hij omvalt en dood hout uit de Prunus te verwijderen. Dat laatste is een punt voor de meeste Prunussen aan de Krammer/Amer.
10) De kruising Krammer/ Zoom is nog steeds voor velen een onduidelijke kruising. De algemene verkeersregels gelden, maar de drempel is uitgevoerd met tegels waardoor sommigen die als uitrit zien. Nogmaals situatie beoordelen.
11*) De parkeervakken met uitstrapstrook zijn slecht te gebruiken aan de Blankenburgse Rak. Deze opschonen en de bewoners vertrouwen de bomen niet omdat er 1 met de storm is omgewaaid.
12) Er wordt gezien dat vrachtwagens toch door rijden over de Hossenbosdijk naar het bruggetje en dan terug moeten. Kan er geen duidelijkere aanduiding komen om deze gevaarlijke situatie te voorkomen?
13) Voor Zoom nr.13 loop de straatkolk niet goed door en liggen stoeptegels los.
14*) De ondergrondse container bij de flat aan de Bieningen is uiteindelijke op een andere plaats gekomen maar de beplanting op de geplande plaats is wel weggehaald. Graag nieuwe inzetten.
15) Voor de woning Koningsdiep 27, staat het onkruid hoger dan de plantjes. Deze zien er überhaupt al treurig uit. Struiken staan te hoog op de hoek.
16*) Er wordt geconstateerd dat na de glasvezel werkzaamheden andere kleur bestrating is terug gelegd aan het Koningsdiep nabij nr. 27.
17) Tussen de Amer en het Koningsdiep ligt een brug, het pad er naar toe is verzakt de put is verstopt en bewoners klagen dat in het najaar het blad niet wordt weggehaald en in de winter niet wordt gestrooid.
18) Bewoners van Carré klagen over drugsgebruik, te weinig containers en inbraken in de buurt.
Tijdens de schouw werd e.e.a. al genuanceerd.
19) De drempel aan de Baljuw, thv speeltuin is te laag want men rijdt te hard. Aan de zijde van de Heemraad wordt ook om een drempel gevraagd.
20) De straat inrichting van de Stadhouder 33, is smaller waardoor geparkeerde auto’s door verkeer meerdere malen is beschadigd. Tevens wordt gevraagd de plantvakken in te planten. Dit zal pas in het najaar kunnen.
21*) Het gras stuk voor nummer 127-131 is veel te hobbelig en men vraagt om een boom en bankje.
22) Er wordt gesproken over 4 plaatsen waar bankjes gezet kunnen worden, Wijkraad vraagt bewoners wat zij ervan vinden voor de gemeente ze gaat verplaatsen.
23) De gedoogconstructie van loslopende honden op de wallen is onduidelijk. Bewoners vragen om aanlijnplicht, opruimplicht van hondenpoep is overal.
24) Lantaarnpaal kap Staaldiep paal nr. 7 heeft gaten. (is al gemeld)
25) Voetpad achter het Volkerrak en Hinder is slecht onkruidvrij.
26) Er wordt gedeald bij het speeltuintje nabij de Northmare. (is bekend bij politie)
27*) 3 lantaarnpalen aan de Hinder staan met de kap in de kruin van de boom, waardoor ze geen licht op straat geven.
28) De S-bocht in de Amer is gevaarlijk als men de binnenbocht neemt. Deze bocht is er voor om de snelheid eruit te halen, verkeersdeelnemers moeten zelf ook opletten.
29) Op het voetpad bij de Northmare is fietsen toegestaan, echter wordt het einde nooit aangegeven.
30*) De struiken bij de parkeerplaats zijn nog steeds niet goed dicht gegroeid, vraag is om de paaltjes met planken te verbinden, draad wordt zo kapot getrapt.
31) Het grasveld voor het appartementengebouw wordt gebruikt als hondentoilet, er staan ook geen bordjes en geen prullenbak.
32) De bomen voor Suthmare zijn heel wijd, waardoor ze met heftige wind tegen de geparkeerde auto’s dreigen te komen.
33) De stoep aan de hinder is erg ongelijk, smal door geparkeerde auto’s op de oprit en lantaarnpalen. Ook hangen er veel takken over.
34*) Bewoners appartementengebouw “Treslongstaete”klagen over de grote afstand die zij moeten afleggen om het huisvuil kwijt te kunnen raken. Een tweetal bewoners heeft de gevraagd alle huisvuil te mogen dumpen in de bestaande container en hebben hiervoor toestemming gekregen. Mogen alle bewoners dit nu doen of wordt er nog een 2de en 3de container bijgeplaatst?
35) Er wordt ter hoogte van Amer 64 hinder ondervonden van een te hoge verkeersdrempel (vaak schrikt men van vreemde geluiden).
36) Verpaupering van de tuin bij Amer 2 en armoedig aanzien bij binnenkomst van de wijk Nieuwland. Vestia contacten, maar wie gaat dit doen?
37) Plaatsen van een boom in leeg beplantingsvak t.o. Landvoogdes 121.

Punten gemerkt met een asterisk (*) zijn overgebleven van vorig jaar.

17 juni 2019 AED's in onze wijk

Er bevindt zich een aantal AED's in onze wijk. Een apparaat, dat kan helpen bij een reanimatie in verband met een hartstilstand. Daar is wel iemand bij nodig, die bekend is met de bediening. Vaak is niet bekend waar het apparaat hangt en of het bereikbaar is. Het belangrijkste is: 112 bellen. Daar zijn alle apparaten in Nederland bekend en de dichtstbijzijnde bediener wordt gewaarschuwd.

13-05-2019 Vlindertuin de Idylle

In 2015 werd op het terrein van het vroegere sportveld van het Maerlant College tussen de Hossenbosdijk en het Oosterlandse Rak een vlindertuin geopend. Deze herbergt een terp van afgegraven grond, een vennetje en er bevindt zich ook in de noord-oosthoek een bijenhotel.

  Wethouder Van der Kooij onthulde het bijenhotel.
’s Zomers is het inderdaad een idyllische plek, waar ook veel jonge kinderen komen spelen.
Enige wijkbewoners maken zich zorgen om het uitblijven van bloeiende planten dit jaar. Navraag bij de gemeente leert ons, dat er in de winter en het vroege voorjaar onjuist is geploegd, waardoor veel éénjarigen zijn verdwenen.
Er is echter  vorige week een grote diversiteit aan vaste planten gesignaleerd, die zich nu gaan ontwikkelen.

Afgezien van vlinders vinden nog veel meer insecten hier hun voedsel. Van de 350 soorten bijen in Nederland is er maar één de Honingbij. Deze wonen met hun volken in drie kasten van een Brielse imker. Dat er onlangs door vandalen (weer) een kast is omgeschopt, is natuurlijk triest. Duizenden bijen verdrinken zo in de honing. Er wordt met de gemeente bezien, of er een afzetting om de kasten heen kan komen.

Het bijenhotel staat helemaal aan de andere kant van het gebied. Daarin kunnen de andere 349 soorten bijen huizen en nestelen, die allemaal solitair zijn en dus niet in volken leven.
Laten we hopen dat de Idylle tot grote bloei gaat komen. Misschien zien we dan aan het eind van de zomer een Koninginnepage fladderen.

    Koninginnepage; vlinder en rups strijden om de schoonheidsprijs

En op 3 juni was er een uitbarsting van Margrieten en Papavers te zien! (Klik op de foto voor vergroting).