Home

Welkom op de website van Wijkraad Nieuwland

De Wijkraad Nieuwland stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden. Zij kan hierbij als spreekbuis naar de Gemeente Brielle functioneren en zal ook met adviezen de Gemeente ondersteunen.

U kunt ons bereiken via deze website (contact) of via info@wijkraadnieuwland.nl. Onze foto's staan hierbij. U mag ons ook rustig op straat aanspreken zonder ons meteen van de fiets te trekken. De wijkraad-leden zijn zelf ook kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van het hondenbeleid. Ieder voorjaar organiseren we een voorjaarsborrel. Vorig jaar in het Maerlant, dit jaar bij de Brandweer.

Jos vd Merwe
Voorzitter
José den Heijer
Secretaris
Harry Swart
Penningmeester
Hans Veelo
Lid
Ruud Bols
Lid
Alida Korver
Lid

Foto's

Bekijk hier foto's van onze wijk!

Nieuws

Nieuws is een ruim begrip. De items hieronder betreffen meestal onze wijk, maar gaan ook over zaken die in geheel Brielle spelen. Vanaf nu zullen de nieuwste berichten bovenaan staan. Er zal dan ook een datum van plaatsing worden toegevoegd.

27 april: Koningsdag mooi weer om te varen!

De yachtclub Nieuwland nam het fraaie weer te baat door er met een hele vloot op uit te trekken...

Klik voor vergroting

9 april: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe.....

Ja geweldig, die speeltuin aan de Baljuw/Heemraad. Maar als je op de Landvoogdes zeg maar voorbij nummer 48 woont, is dat wel een heel eind omfietsen of -lopen. Of met opa's en oma's die in de Poortgebouwen wonen. Als er nou een brug over het water zou zijn, rechtdoor naar de poort aan de Dijkgraaf, voor fietsen en voetgangers?
Nou, die brug stond wel in de oorspronkelijke plannen. Vanaf waar nu een schrikhekje staat met rode pijlen naar links en rechts.
Maar hij werd weg-bezuinigd. De vraag uit de wijk bleef echter. Nu is er een brug, die de BAR-gemeenten *) over hebben. Er moet nog toestemming komen voor de aanschaf, maar met een beetje geluk gaat het lukken!
*) BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk.

  Klik voor vergroting

9 april: Kruising Krammer/Zoom verduidelijkt.

De kruising van de Krammer met de Zoom gaf soms aanleiding tot misverstanden. En omdat misverstanden ook ongelukken kunnen veroorzaken, heeft de gemeente de situatie nog eens extra verduidelijkt door borden te plaatsen.

     Klik op de foto's voor vergroting

9 april: Waarom rijdt de Buurtbus niet?


Zoals op de haltepalen te lezen is, rijdt de Buurtbus (EBS Lijn 192) in deze Coronatijd niet. Waarom eigenlijk niet?
De bussen van EBS rijden wel, zij het met een aangepaste dienstregeling. De chauffeurs van deze bussen worden tegen besmetting beschermd, doordat ze van de passagiers zijn gescheiden. Men moet door de achterdeur in- en uitstappen. Het voorste deel van de bus is afgesloten. Dat kan echter bij de Buurtbus niet: er is maar één in- en uitgang: voorin.

5 februari: Bericht van de BOA's: hondenbeleid.

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond, maar veel bewoners hebben ook overlast van honden. Dat komt omdat een aantal mensen hun hond laten loslopen waar het niet mag, maar ook door overlast van hondenpoep. Daarom zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Brielle een aantal regels opgenomen over het uitlaten van honden.

Aanlijnen of loslopen

Een hond moet aangelijnd zijn, behalve op de volgende locaties:

  1. buiten de bebouwde kom;
  2. aan de recreatiezijde van het Spui;
  3. op de wallen van Brielle. Op de plaats waar de schapen lopen moet u uw hond wel aanlijnen.

Opruimplicht

Binnen de bebouwde kom dient de eigenaar/houder van een hond de hondenpoep direct op te ruimen. Op de losloopplaatsen geldt tevens een opruimplicht voor de voetpaden. Ruim de hondenpoep van uw hond op met een hondenpoepzakje die u aantreft aan de zijkant van de afvalbakken. Het zakje kunt u in afvalbak gooien. Honden zijn niet toegestaan op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speelweides.

23 januari: Lijst wijkschouw 2019 opgeschoond

De lijst met punten van de laatste wijkschouw is na overleg met de Gemeente en de Wijkagent opgeschoond.
Alle punten die zijn afgehandeld of die niet uitgevoerd zullen worden, zijn verwijderd.
Blijft over:

Bij de ingang van de “Vlindertuin” wat extra grind aanbrengen om blubber te voorkomen. Dit zal binnenkort worden uitgevoerd tegelijk met een paar andere klussen waarvoor grind nodig is.

Aan het Oosterlandse Rak wordt verzocht om een uitstapstrook te maken langs de parkeerplaatsen. De uitstapstrook komt er zeker zoals is toegezegd.

Tijdens een komende bomencontrole zal worden bekeken in hoeverre de boom op de hoek Oosterlandse Rak/Brielse Rak bij harde wind gevaar oplevert. Ook worden er twee bomen aan de overkant op het Oosterlandse Rak bijgeplaatst die waren dood gegaan..

Aan het Brielse Rak zijn nieuwe plantvakken gemaakt, maar onder de bomen is alles dood gegaan. Aanvullende beplanting zal er zeker komen. De verwachting is in het voorjaar.

Tussen de Amer en het Koningsdiep ligt een brug, het pad er naar toe is verzakt de put is verstopt en bewoners klagen dat in het najaar het blad niet wordt weggehaald en in de winter niet wordt gestrooid. Ook dit zal worden gemeld.

De drempel aan de Baljuw, thv speeltuin is te laag want men rijdt te hard. Aan de zijde van de Heemraad wordt ook om een drempel gevraagd. Momenteel is hiervoor geen geld. Het staat wel op het wensenlijstje en zodra er geld is zal dit worden uitgevoerd.

Het grasveld voor het appartementengebouw Northmare wordt gebruikt als hondentoilet, er staan ook geen bordjes en geen prullenbak. Hier zal een afvalbak worden geplaatst en zoals voor heel Brielle in de bebouwde kom geldt is het verboden ontlasting van honden te laten liggen. Men heeft opruimplicht.

De stoep aan de Hinder is erg ongelijk, smal door geparkeerde auto’s op de oprit en lantaarnpalen. De bestrating zal nader worden bekeken.

Er wordt ter hoogte van Amer 64 hinder ondervonden van een te hoge verkeersdrempel (vaak schrikt men van vreemde geluiden). Hier zal worden nagevraagd of de drempel te hoog is.

8 januari 2020 Parkeervakken Stadhouder verbreed.

De parkeervakken aan de Stadhouder tussen de Dijkgraaf en de Landvoogdes waren te smal, zodat de auto's daar vaak buiten staken. Soms had dat schade tot gevolg, bijvoorbeeld aan spiegels. De vakken zijn nu een stuk breder geworden. Het trottoir is daardoor smaller geworden, maar nog breed genoeg om twee kinderwagens elkaar te laten passeren, wat in deze wijk met veel jonge gezinnen wel nodig is. Ook zijn nu de bomen worden geplant.


Klik op de foto voor vergroting

20 november 2019 Leuk bewonersinitiatief Landvoogdes: Bloembakken!

Twee bewoonsters van de poortgebouwen aan de Landvoogdes hebben de Gemeente gevraagd om een plantenbak op elke hoek.
De Gemeente waardeert zulke initiatieven en probeert waar mogelijk daaraan medewerking te verlenen. Zo ook hier: de bewoners zorgen voor de beplanting, het water geven en het onderhoud. De Gemeente heeft de bakken verstrekt. Nu staan er winterharde planten in (Erica, Helleborus enz), in de zomer komen er bv violen bij. Dankzij de dames is onze wijk weer wat opgefleurd!

     (Klik op de foto's voor vergroting)

30 oktober 2019 bewonersavond in Maerlant

Op woensdag 30 oktober werd er in het Maerlant op initiatief van de Gemeente Brielle een bewonersavond georganiseerd over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Deze avond werd door plm 25 bewoners bezocht. Er werd in groepen gesproken over wat we belangrijk vinden in onze gemeente. Dit is ook op schrift gesteld en wordt meegenomen naar de bijeenkomsten die de gemeente organiseert op 18 en 19 november. Bijzonderheden hierover zullen op deze website vermeld worden.
Op deze avond kwam ook een onrustbarende zaak ter sprake: het voornemen minimaal 1 maar misschien zelfs meerdere biomassacentrales te bouwen in Vierpolders!
Een bewoner van onze wijk stuurde ons de volgende onderbouwing:

"Het toeval wil dat in het programma van Pauw 31 oktober een onderwerp aan bod kwam waar ik mij zorgen over maak en waarover ik mij tijdens de wijkbijeenkomst van Nieuwland tegen u heb uitgesproken. Dit onderwerp betreft de mogelijke bouw van (een) biomassacentrale(s) rond Brielle. Tijdens het programma van Pauw viel het verhaal van de verdediger van dergelijke installaties volledig door de mand. Hij beriep zich op het verhaal dat deze centrales slechts restant en afvalhout verwerkten. Hij ging voorbij aan het feit dat het geen afvalhout betreft, maar voornamelijk omgehakte bomen die daarna als afval worden geclassificeerd en dan tot pellets verwerkt worden (die natuurlijk eerst energieverkwistend gedroogd en getransporteerd moeten worden).

Meteoroloog Reinier van den Berg liet in Pauw geen spaan heel van het betoog van de, ongetwijfeld door een verdienmodel gedreven, verdediger van deze biomassainstallaties. Belangrijk punten van Van den Berg waren dat dergelijke installaties alleen kunnen bestaan dankzij gigantische subsidie, meer CO2 uitstoten dan gas- of kolencentrales en de gezondheid van omwonenden schaden. In het programma kwamen omwonenden aan het woord die al tegen een dergelijke installatie in hun woonwijk aankijken. De klachten over rook een ademhalingsproblemen (door fijnstof) waren niet gering.

Laat deze beker svp aan de Briellenaren voorbij gaan anders moeten we opnieuw in het geweer komen, net als een paar jaar geleden tegen Abengoa dat Brielle 5 jaar lang geteisterd heeft met stankgolven en pas bakzeil haalde toen DCMR samen met enkele bewoners de druk via media en hoge boetes opvoerde.

Onderstaand volgen enkele punten die ik eerder naar de Wijkraad stuurde.

  1. Gebruik van biomassa voor energiecentrales geeft veel meer uitstoot dan kolencentrales, zelfs twee maal zoveel uitstoot als gasgestookte centrales. Deze informatie was onlangs via vele media te verkrijgen. Verder stoken deze centrales, in versnipperde vorm, bomen op die uit de Nederlandse en buitenlandse bossen worden weggerukt (zie oa klachten van Canadese en Amerikaanse milieuorganisaties).
  2. Wij wonen al tegen een groot industriegebied aan, waar we regelmatig last van hebben (lawaai en stank). Het kan niet zo zijn dat Brielle (net zoals Moerdijk) in elkaar wordt gedrukt omdat de industrie zich ook aan de andere zijde van het Brielse meer gaat vestigen.
  3. Brielle en andere gemeentes hebben na de start van het biobrandstoffenbedrijf Abengoa zeker 5 jaar last gehad van de stank (bakkerslucht) waar dat bedrijf ondanks vele klachten totaal niets aan deed. Totdat enkele bewoners gingen samenwerken met DCMR, de boetes verhoogd werden en het bedrijf met schijnheilig hangende pootjes in de Geuzenstaete het een en ander kwam 'uitleggen'. Daarna is er geïnvesteerd in stankbestrijding en is de last sterk afgenomen, maar nog niet helemaal verdwenen.
  4. De horizon van Brielle wordt ontsierd door vele windmolens. Deze windmolens zijn Zwartewaal, Geervliet en Heenvliet ook in de maag gesplitst, waarbij de bevolking van te voren niet voldoende was geïnformeerd (zie de krant). Ook heeft de gemeente Brielle toegestaan dat ze in de toekomst langs de N57 worden geplaatst. Het risico bestaat dat de gemeente zich nu weer laat belazeren mbt de bio-energiecentrale. Deze centrale zal alleen de zakken van de exploitanten spekken en de omwonenden zitten straks met stank, lawaai, fijnstof, gezondheidsproblemen en jarenlange strijd tegen deze installaties.
  5. Verder ben ik van mening dat in Den Haag vaak zeer domme beslissingen worden genomen door personen die op school ongetwijfeld veel onvoldoendes hebben gehaald voor wis-, natuur- en scheikunde. Deze domme beslissingen en visies hebben o.a. geleid tot de protesten die we nu dagelijks op de TV kunnen zien. Laat Brielle geen slachtoffer zijn van de domme beslissing betreffende het volbouwen van Nederland met biomassa-energiecentrales."


Klik op de foto's voor vergroting

19 september 2019: Riet gemaaid.

Het kon de bewoners van de Landvoogdes moeilijk ontgaan: de mooie rietkraag is rücksichtslos weggemaaid.
De reden is, dat onze wateren geen deel uitmaken van een natuurgebied, maar dienen om al het regenwater vooral in de winter vlot af te kunnen voeren. Dit komt namelijk niet meer in de riolering terecht. Daartoe moet jaarlijks de begroeiing worden teruggesnoeid.Dus nu is het een beetje kaal maar met een belofte voor het voorjaar!

Klik op de foto voor vergroting

15 augustus 2019: Het groenonderhoud in de verschillende wijken.

Beleving openbare ruimte
De openbare ruimte ziet er anders uit dan wat u vier jaar geleden gewend was. Door het verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte is een ander beeld ontstaan. Alle wijken in de gemeente Brielle hebben hetzelfde onderhoudsniveau. Er wordt niet anders gehandeld in de wijk Rugge of Meeuwenoord dan in Vierpolders of Zwartewaal.
Inzet van heet water en bosmaaier
De bestrijding van onkruid op de wegen wordt gedaan met een combinatie van bosmaaien en heet water. Ook dit geeft een ander beeld en is minder effectief dan chemische behandeling. Maar het is wel veel beter voor het milieu.
Invloed van het weer
Ook het weer speelt een rol. Vorig jaar hadden we lange droge periode. Het effect van heet water was daardoor langer. Nu hebben we een zomer die wisselvallig is. Zon wordt afgewisseld door regen. Een ideale omstandigheid voor onkruid om zich te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Albert (A) Boomgaardt
Beleidsmedewerker Groen en Afvalinzameling
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

17 juni 2019 AED's in onze wijk

Er bevindt zich een aantal AED's in onze wijk. Een apparaat, dat kan helpen bij een reanimatie in verband met een hartstilstand. Daar is wel iemand bij nodig, die bekend is met de bediening. Vaak is niet bekend waar het apparaat hangt en of het bereikbaar is. Het belangrijkste is: 112 bellen. Daar zijn alle apparaten in Nederland bekend en de dichtstbijzijnde bediener wordt gewaarschuwd.