Home

Welkom op de website van Wijkraad Nieuwland

De Wijkraad Nieuwland stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden. Zij kan hierbij als spreekbuis naar de Gemeente Brielle functioneren en zal ook met adviezen de Gemeente ondersteunen.

U kunt ons bereiken via deze website (contact) of via info@wijkraadnieuwland.nl. Onze foto's staan hierbij. U mag ons ook rustig op straat aanspreken zonder ons meteen van de fiets te trekken. De wijkraad-leden zijn zelf ook kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van het hondenbeleid. Ieder voorjaar organiseren we een voorjaarsborrel. Vorig jaar in het Maerlant, dit jaar bij de Brandweer.

Ellen vd Kerkhoff
Voorzitter
José den Heijer
Secretaris
Harry Swart
Penningmeester
Hans Veelo
Lid
Jos vd Merwe
Lid
Ruud Bols
Lid
Alida Korver
Lid

Foto's

Tijdelijk geen foto's

Nieuws

Nieuws is een ruim begrip. De items hieronder betreffen meestal onze wijk, maar gaan ook over zaken die in geheel Brielle spelen. Vanaf nu zullen de nieuwste berichten bovenaan staan. Er zal dan ook een datum van plaatsing worden toegevoegd.

13-05-2019 Vlindertuin de Idylle

In 2015 werd op het terrein van het vroegere sportveld van het Maerlant College tussen de Hossenbosdijk en het Oosterlandse Rak een vlindertuin geopend. Deze herbergt een terp van afgegraven grond, een vennetje en er bevindt zich ook in de noord-oosthoek een bijenhotel.

  Wethouder Van der Kooij onthulde het bijenhotel.
’s Zomers is het inderdaad een idyllische plek, waar ook veel jonge kinderen komen spelen.
Enige wijkbewoners maken zich zorgen om het uitblijven van bloeiende planten dit jaar. Navraag bij de gemeente leert ons, dat er in de winter en het vroege voorjaar onjuist is geploegd, waardoor veel éénjarigen zijn verdwenen.
Er is echter  vorige week een grote diversiteit aan vaste planten gesignaleerd, die zich nu gaan ontwikkelen.

Afgezien van vlinders vinden nog veel meer insecten hier hun voedsel. Van de 350 soorten bijen in Nederland is er maar één de Honingbij. Deze wonen met hun volken in drie kasten van een Brielse imker. Dat er onlangs door vandalen (weer) een kast is omgeschopt, is natuurlijk triest. Duizenden bijen verdrinken zo in de honing. Er wordt met de gemeente bezien, of er een afzetting om de kasten heen kan komen.

Het bijenhotel staat helemaal aan de andere kant van het gebied. Daarin kunnen de andere 349 soorten bijen huizen en nestelen, die allemaal solitair zijn en dus niet in volken leven.
Laten we hopen dat de Idylle tot grote bloei gaat komen. Misschien zien we dan aan het eind van de zomer een Koninginnepage fladderen.

    Koninginnepage; vlinder en rups strijden om de schoonheidsprijs

11-05-2019 Drie maanden gescheiden afval ophalen: hoe is het gegaan?

Het Omgekeerd Inzamelen is bijna drie maanden onderweg. Naast een aantal opstartproblemen is gelukkig nu al te merken dat het scheiden effect heeft.
Een aanzienlijke stijging van PMD dat nu niet in het restafval terechtgekomen is.
Ook de hoeveelheid OPK (oud papier en karton) kende een stijging. De hoeveelheid in december was 40.000 kilo, terwijl het in maart 69.000 kilo bedroeg. PMD steeg van 15.000 naar 41.000 kilo.
Helaas is er wel een afkeuring geweest van een vracht ingezameld PMD, omdat deze was vervuild met restafval. Als er een afkeuring plaatsvindt, betekent dit dat de ingezamelde hoeveelheid PMD niet meer bruikbaar is en dan wordt verwerkt als restafval.

In plaats van dat het dan de gemeente geld oplevert, kost het de gemeente geld om de lading te laten verwerken als restafval. 

Als de medewerkers van de afvalinzamelaar constateren dat een aangeboden mini-container materialen bevat die niet in het PMD of het OPK thuishoren dan wordt de mini-container niet geleegd en krijgt de eigenaar van de mini-container een gele of rode kaart. Hierop staat vermeld welke stoffen niet in het PMD of het OPK thuishoren. Na het verwijderen van deze artikelen, producten of stoffen kan de container bij de volgende ronde geleegd worden. Kijk voor meer informatie over omgekeerd inzamelen op www.brielle.nl/afval


Voorjaarsborrel

Dinsdagavond 19 maart vond onze voorjaarsborrel plaats, die door zo’n 60 wijkgenoten werd bezocht. De catering werd verzorgd door Jim uit Brielle en was prima in orde met drankjes en heerlijke hapjes.
Helaas kon er van de zijde van de Gemeente niemand aanwezig zijn, maar een aantal punten die te berde gebracht werden, waren die middag al ter sprake geweest bij het jaarlijks overleg met de Burgemeester, wethouder Van der Kooij en Alfons van Leussen.

Ook onze nieuwe wijkagent Joyce Houweling moest vanwege nachtdienst afzeggen, maar twee collega’s van haar namen de honneurs waar. Bedankt, mannen! De stemming was ontspannen en gezellig. Er werden verscheidene vragen gesteld, die door ons naar de Gemeente zullen worden doorgespeeld. Sommige antwoorden konden wij alvast geven: er worden geen gezonde bomen omgezaagd om wat voor reden dan ook. Er kwam geen enkele vraag over in het rond waaiende containers, wat ons wel bevreemdde. Kortgezegd is het ook voor de Gemeente nog even wennen en er zijn natuurlijk kinderziektes. De loopafstand naar restafval-containers kan later ook nog geëvalueerd worden. De mannen van de Brandweer die de garage voor ons hadden ingericht worden hierbij hartelijk bedankt. De maandag daarna hebben ze een grote doos gebakjes gekregen voor bij de koffie! Tenslotte zullen we wijkagent Joyce vragen zich in de komende weken wanneer de website helemaal klaar is, eens aan u voor te stellen.
Verder viel het ons op, dat er veel oudere wijkbewoners aanwezig waren. We nemen aan dat de jongeren thuis bij de kinderen moesten zijn. Daarom spelen we met de gedachte om rond de zomer iets voor de kinderen te doen, waarbij de pappa's en mamma's natuurlijk ook welkom zijn.

Onderhoud speeltoestellen vanaf 6 mei

In opdracht van de gemeente zal de firma Abos ook in Nieuwland de speeltoestellen inspecteren en waar nodig repareren.
Mocht u nu al weten dat ergens een toestel kapot is, dan kunt u dat melden via:  m.vanderweel@brielle.nl