Home

Welkom op de website van Wijkraad Nieuwland

De Wijkraad Nieuwland stelt zich ten doel de belangen van de bewoners te behartigen en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden. Zij kan hierbij als spreekbuis naar de Gemeente Brielle functioneren en zal ook met adviezen de Gemeente ondersteunen.

U kunt ons bereiken via deze website (contact) of via info@wijkraadnieuwland.nl. Onze foto's staan hierbij. U mag ons ook rustig op straat aanspreken zonder ons meteen van de fiets te trekken. De wijkraad-leden zijn zelf ook kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van het hondenbeleid. Ieder voorjaar organiseren we een voorjaarsborrel. Vorig jaar in het Maerlant, dit jaar bij de Brandweer.

Ellen vd Kerkhoff
Voorzitter
José den Heijer
Secretaris
Harry Swart
Penningmeester
Hans Veelo
Lid
Jos vd Merwe
Lid
Ruud Bols
Lid
Alida Korver
Lid

Foto's

Bekijk hier foto's van onze wijk!

Nieuws

Nieuws is een ruim begrip. De items hieronder betreffen meestal onze wijk, maar gaan ook over zaken die in geheel Brielle spelen. Vanaf nu zullen de nieuwste berichten bovenaan staan. Er zal dan ook een datum van plaatsing worden toegevoegd.

30 oktober 2019 bewonersavond in Maerlant

Op woensdag 30 oktober werd er in het Maerlant op initiatief van de Gemeente Brielle een bewonersavond georganiseerd over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Deze avond werd door plm 25 bewoners bezocht. Er werd in groepen gesproken over wat we belangrijk vinden in onze gemeente. Dit is ook op schrift gesteld en wordt meegenomen naar de bijeenkomsten die de gemeente organiseert op 18 en 19 november. Bijzonderheden hierover zullen op deze website vermeld worden.
Op deze avond kwam ook een onrustbarende zaak ter sprake: het voornemen minimaal 1 maar misschien zelfs meerdere biomassacentrales te bouwen in Vierpolders!
Een bewoner van onze wijk stuurde ons de volgende onderbouwing:

"Het toeval wil dat in het programma van Pauw 31 oktober een onderwerp aan bod kwam waar ik mij zorgen over maak en waarover ik mij tijdens de wijkbijeenkomst van Nieuwland tegen u heb uitgesproken. Dit onderwerp betreft de mogelijke bouw van (een) biomassacentrale(s) rond Brielle. Tijdens het programma van Pauw viel het verhaal van de verdediger van dergelijke installaties volledig door de mand. Hij beriep zich op het verhaal dat deze centrales slechts restant en afvalhout verwerkten. Hij ging voorbij aan het feit dat het geen afvalhout betreft, maar voornamelijk omgehakte bomen die daarna als afval worden geclassificeerd en dan tot pellets verwerkt worden (die natuurlijk eerst energieverkwistend gedroogd en getransporteerd moeten worden).

Meteoroloog Reinier van den Berg liet in Pauw geen spaan heel van het betoog van de, ongetwijfeld door een verdienmodel gedreven, verdediger van deze biomassainstallaties. Belangrijk punten van Van den Berg waren dat dergelijke installaties alleen kunnen bestaan dankzij gigantische subsidie, meer CO2 uitstoten dan gas- of kolencentrales en de gezondheid van omwonenden schaden. In het programma kwamen omwonenden aan het woord die al tegen een dergelijke installatie in hun woonwijk aankijken. De klachten over rook een ademhalingsproblemen (door fijnstof) waren niet gering.

Laat deze beker svp aan de Briellenaren voorbij gaan anders moeten we opnieuw in het geweer komen, net als een paar jaar geleden tegen Abengoa dat Brielle 5 jaar lang geteisterd heeft met stankgolven en pas bakzeil haalde toen DCMR samen met enkele bewoners de druk via media en hoge boetes opvoerde.

Onderstaand volgen enkele punten die ik eerder naar de Wijkraad stuurde.

  1. Gebruik van biomassa voor energiecentrales geeft veel meer uitstoot dan kolencentrales, zelfs twee maal zoveel uitstoot als gasgestookte centrales. Deze informatie was onlangs via vele media te verkrijgen. Verder stoken deze centrales, in versnipperde vorm, bomen op die uit de Nederlandse en buitenlandse bossen worden weggerukt (zie oa klachten van Canadese en Amerikaanse milieuorganisaties).
  2. Wij wonen al tegen een groot industriegebied aan, waar we regelmatig last van hebben (lawaai en stank). Het kan niet zo zijn dat Brielle (net zoals Moerdijk) in elkaar wordt gedrukt omdat de industrie zich ook aan de andere zijde van het Brielse meer gaat vestigen.
  3. Brielle en andere gemeentes hebben na de start van het biobrandstoffenbedrijf Abengoa zeker 5 jaar last gehad van de stank (bakkerslucht) waar dat bedrijf ondanks vele klachten totaal niets aan deed. Totdat enkele bewoners gingen samenwerken met DCMR, de boetes verhoogd werden en het bedrijf met schijnheilig hangende pootjes in de Geuzenstaete het een en ander kwam 'uitleggen'. Daarna is er geïnvesteerd in stankbestrijding en is de last sterk afgenomen, maar nog niet helemaal verdwenen.
  4. De horizon van Brielle wordt ontsierd door vele windmolens. Deze windmolens zijn Zwartewaal, Geervliet en Heenvliet ook in de maag gesplitst, waarbij de bevolking van te voren niet voldoende was geïnformeerd (zie de krant). Ook heeft de gemeente Brielle toegestaan dat ze in de toekomst langs de N57 worden geplaatst. Het risico bestaat dat de gemeente zich nu weer laat belazeren mbt de bio-energiecentrale. Deze centrale zal alleen de zakken van de exploitanten spekken en de omwonenden zitten straks met stank, lawaai, fijnstof, gezondheidsproblemen en jarenlange strijd tegen deze installaties.
  5. Verder ben ik van mening dat in Den Haag vaak zeer domme beslissingen worden genomen door personen die op school ongetwijfeld veel onvoldoendes hebben gehaald voor wis-, natuur- en scheikunde. Deze domme beslissingen en visies hebben o.a. geleid tot de protesten die we nu dagelijks op de TV kunnen zien. Laat Brielle geen slachtoffer zijn van de domme beslissing betreffende het volbouwen van Nederland met biomassa-energiecentrales."


Klik op de foto's voor vergroting

19 september 2019: Riet gemaaid.

Het kon de bewoners van de Landvoogdes moeilijk ontgaan: de mooie rietkraag is rücksichtslos weggemaaid.
De reden is, dat onze wateren geen deel uitmaken van een natuurgebied, maar dienen om al het regenwater vooral in de winter vlot af te kunnen voeren. Dit komt namelijk niet meer in de riolering terecht. Daartoe moet jaarlijks de begroeiing worden teruggesnoeid.Dus nu is het een beetje kaal maar met een belofte voor het voorjaar!

Klik op de foto voor vergroting

15 augustus 2019: Het groenonderhoud in de verschillende wijken.

Beleving openbare ruimte
De openbare ruimte ziet er anders uit dan wat u vier jaar geleden gewend was. Door het verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte is een ander beeld ontstaan. Alle wijken in de gemeente Brielle hebben hetzelfde onderhoudsniveau. Er wordt niet anders gehandeld in de wijk Rugge of Meeuwenoord dan in Vierpolders of Zwartewaal.
Inzet van heet water en bosmaaier
De bestrijding van onkruid op de wegen wordt gedaan met een combinatie van bosmaaien en heet water. Ook dit geeft een ander beeld en is minder effectief dan chemische behandeling. Maar het is wel veel beter voor het milieu.
Invloed van het weer
Ook het weer speelt een rol. Vorig jaar hadden we lange droge periode. Het effect van heet water was daardoor langer. Nu hebben we een zomer die wisselvallig is. Zon wordt afgewisseld door regen. Een ideale omstandigheid voor onkruid om zich te ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Albert (A) Boomgaardt
Beleidsmedewerker Groen en Afvalinzameling
Afdeling Beheer Openbare Ruimte

23 juli 2019: De jaarlijkse wijkschouw op 11 juli (update in rood per 26/10)

Verslag wijkschouw d.d. 11-7-2019 met Stichting Wijkraad Nieuwland
Aanwezig: Wethouder v.d. Kooi, Boa en wijkcoördinator
Bewoners: Dick, Hans, Wil, Jos, Ruud, Alida, Frans en passanten.
Opmerking: Er zijn 8 punten van vorig jaar nog in behandeling, hierover is contact met de wijkraad.
Deze punten zijn gemerkt met een asterisk (*)

1) Het pad naar de “Vlindertuin” aan de Krammer is bijna dichtgegroeid. Het pad is inmiddels weer goed beloopbaar.
2) In de “Vlindertuin” liggen boomstammen om op te zitten. Ouderen vinden dit moeilijk opstaan en er wordt gevraagd of er bankjes kunnen komen. Nee, dit past niet in het beeld. Geen verdere actie.
3) Bij de andere ingang van de “Vlindertuin” is het met nat weer blubberig. Misschien wat extra grind aanbrengen om dit te voorkomen.
4) Aan het Oosterlandse Rak en Brielse Rak wordt verzocht om een uitstapstrook ter plaatse van langs parkeren naast grasveld.
5) Aan het Oosterlandse Rak, staan hoge rozenstruiken/ plant vakken waardoor er geen overzicht is bij het verlaten van de uitrit. Deze plantvakken drastisch snoeien. De plantvakken zijn inmiddels geheel leeggehaald inclusief zieke bomen. Dit in afwachting van lage rozenstruiken.
6) Ter plaatse van Oosterlandse Rak nr.11 vallen de blaadjes van de bomen op het platte dak, hij ervaart daar hinder van, maar de boom zal daarom niet worden gekapt. Wel zouden dode takken eruit gehaald kunnen worden. Aan de overzijde van deze woning zijn vorig jaar 3 bomen geplant, waarvan er nog maar 1 is overgebleven. Vraag of daar nog 2 bomen bij komen? Ook bij nr.7 die klaagde over takken, waarna de hele boom is gerooid.
7) Bij de opgangen naar de Hossenbosdijk (straat en fietspad) staan de bosjes zo hoog dat fietsers slecht zichtbaar zijn. Graag i.v.m. veiligheid deze struiken snoeien.
8*) Aan het Brielse Rak zijn nieuwe plantvakken gemaakt, maar onder de bomen is alles dood gegaan. Vraag dit nieuw in te boeten. Tevens schoffelen ze niet al het onkruid weg en halen geen takken uit de struiken. Dit is onbegrijpelijk voor bewoners, als ze toch bezig zijn.
9) Op de hoek met de Krammer staat duidelijk een slechte boom en slechte Prunus. Vraag is boom te kappen voordat hij omvalt en dood hout uit de Prunus te verwijderen. Dat laatste is een punt voor de meeste Prunussen aan de Krammer/Amer. De boom is gekapt.
10) De kruising Krammer/ Zoom is nog steeds voor velen een onduidelijke kruising. De algemene verkeersregels gelden, maar de drempel is uitgevoerd met tegels waardoor sommigen die als uitrit zien. Nogmaals situatie beoordelen.
11*) De parkeervakken met uitstrapstrook zijn slecht te gebruiken aan de Blankenburgse Rak. Deze opschonen en de bewoners vertrouwen de bomen niet omdat er 1 met de storm is omgewaaid.
12) Er wordt gezien dat vrachtwagens toch door rijden over de Hossenbosdijk naar het bruggetje en dan terug moeten. Kan er geen duidelijkere aanduiding komen om deze gevaarlijke situatie te voorkomen?
13) Voor Zoom nr.13 loop de straatkolk niet goed door en liggen stoeptegels los.
14*) De ondergrondse container bij de flat aan de Bieningen is uiteindelijke op een andere plaats gekomen maar de beplanting op de geplande plaats is wel weggehaald. Graag nieuwe inzetten.
15) Voor de woning Koningsdiep 27, staat het onkruid hoger dan de plantjes. Deze zien er überhaupt al treurig uit. Struiken staan te hoog op de hoek.
16*) Er wordt geconstateerd dat na de glasvezel werkzaamheden een andere kleur bestrating is teruggelegd aan het Koningsdiep nabij nr. 27. Dit zal helaas zo blijven.
17) Tussen de Amer en het Koningsdiep ligt een brug, het pad er naar toe is verzakt de put is verstopt en bewoners klagen dat in het najaar het blad niet wordt weggehaald en in de winter niet wordt gestrooid.
18) Bewoners van Carré klagen over drugsgebruik, te weinig containers en inbraken in de buurt.
Tijdens de schouw werd e.e.a. al genuanceerd. De bestaande containers zijn voldoende. Zullen vaker geleegd worden.
19) De drempel aan de Baljuw, thv speeltuin is te laag want men rijdt te hard. Aan de zijde van de Heemraad wordt ook om een drempel gevraagd.
20) De straat inrichting van de Stadhouder 33, is smaller waardoor geparkeerde auto’s door verkeer meerdere malen is beschadigd. Tevens wordt gevraagd de plantvakken in te planten. Dit zal pas in het najaar kunnen.
21*) Het gras stuk voor nummer 127-131 is veel te hobbelig en men vraagt om een boom en bankje. Het bankje is geplaatst.
22) Er wordt gesproken over 4 plaatsen waar bankjes gezet kunnen worden, Wijkraad vraagt bewoners wat zij ervan vinden voor de gemeente ze gaat verplaatsen. Er hoeven geen bankjes verplaatst te worden naar elders in de wijk. Ze mogen ook naar andere wijken.
23) De gedoogconstructie van loslopende honden op de wallen is onduidelijk. Bewoners vragen om aanlijnplicht, opruimplicht van hondenpoep is overal. In de vergadering dorps- en wijkraden is duidelijk geworden, dat het aan de slootzijde van de wallen in Nieuwland Oost toegestaan is honden los te laten lopen. Dit volgens het nieuwe hondenpoep-beleid, dat waarschijnlijk per 1-1-2020 zal ingaan. E.e.a. zal duidelijk met bordjes worden aangegeven.
24) Lantaarnpaal kap Staaldiep paal nr. 7 heeft gaten. (is al gemeld)
25) Voetpad achter het Volkerrak en Hinder is slecht onkruidvrij.
26) Er wordt gedeald bij het speeltuintje nabij de Northmare. (is bekend bij politie) Politie kijkt daar regelmatig naar.
27*) 3 lantaarnpalen aan de Hinder staan met de kap in de kruin van de boom, waardoor ze geen licht op straat geven. Bomen zijn gesnoeid.
28) De S-bocht in de Amer is gevaarlijk als men de binnenbocht neemt. Deze bocht is er voor om de snelheid eruit te halen, verkeersdeelnemers moeten zelf ook opletten.
29) Op het voetpad bij de Northmare is fietsen toegestaan, echter wordt het einde nooit aangegeven. Dat is nu wel het geval.
30*) De struiken bij de parkeerplaats zijn nog steeds niet goed dicht gegroeid, vraag is om de paaltjes met planken te verbinden, draad wordt zo kapot getrapt. De situatie is duidelijk verbeterd.
31) Het grasveld voor het appartementengebouw wordt gebruikt als hondentoilet, er staan ook geen bordjes en geen prullenbak.
32) De bomen voor Suthmare zijn heel wijd, waardoor ze met heftige wind tegen de geparkeerde auto’s dreigen te komen.
33) De stoep aan de hinder is erg ongelijk, smal door geparkeerde auto’s op de oprit en lantaarnpalen. Ook hangen er veel takken over.
34*) Bewoners appartementengebouw “Treslongstaete”klagen over de grote afstand die zij moeten afleggen om het huisvuil kwijt te kunnen raken. Een tweetal bewoners heeft de gevraagd alle huisvuil te mogen dumpen in de bestaande container en hebben hiervoor toestemming gekregen. Mogen alle bewoners dit nu doen of wordt er nog een 2de en 3de container bijgeplaatst?
35) Er wordt ter hoogte van Amer 64 hinder ondervonden van een te hoge verkeersdrempel (vaak schrikt men van vreemde geluiden).
36) Verpaupering van de tuin bij Amer 2 en armoedig aanzien bij binnenkomst van de wijk Nieuwland. Vestia contacten, maar wie gaat dit doen? Er is wel iets aan de tuin gedaan. Het ziet er beter uit.
37) Plaatsen van een boom in leeg beplantingsvak t.o. Landvoogdes 121.
38) Overhangende takken en onkruid op het trottoir tussen de slagboom van de parkeergarage Bastion Hotel en de dierenkliniek. Dit is bij het Bastion Hotel aangekaart

Punten gemerkt met een asterisk (*) zijn overgebleven van vorig jaar.

17 juni 2019 AED's in onze wijk

Er bevindt zich een aantal AED's in onze wijk. Een apparaat, dat kan helpen bij een reanimatie in verband met een hartstilstand. Daar is wel iemand bij nodig, die bekend is met de bediening. Vaak is niet bekend waar het apparaat hangt en of het bereikbaar is. Het belangrijkste is: 112 bellen. Daar zijn alle apparaten in Nederland bekend en de dichtstbijzijnde bediener wordt gewaarschuwd.

13-05-2019 Vlindertuin de Idylle

In 2015 werd op het terrein van het vroegere sportveld van het Maerlant College tussen de Hossenbosdijk en het Oosterlandse Rak een vlindertuin geopend. Deze herbergt een terp van afgegraven grond, een vennetje en er bevindt zich ook in de noord-oosthoek een bijenhotel.

  Wethouder Van der Kooij onthulde het bijenhotel.
’s Zomers is het inderdaad een idyllische plek, waar ook veel jonge kinderen komen spelen.
Enige wijkbewoners maken zich zorgen om het uitblijven van bloeiende planten dit jaar. Navraag bij de gemeente leert ons, dat er in de winter en het vroege voorjaar onjuist is geploegd, waardoor veel éénjarigen zijn verdwenen.
Er is echter  vorige week een grote diversiteit aan vaste planten gesignaleerd, die zich nu gaan ontwikkelen.

Afgezien van vlinders vinden nog veel meer insecten hier hun voedsel. Van de 350 soorten bijen in Nederland is er maar één de Honingbij. Deze wonen met hun volken in drie kasten van een Brielse imker. Dat er onlangs door vandalen (weer) een kast is omgeschopt, is natuurlijk triest. Duizenden bijen verdrinken zo in de honing. Er wordt met de gemeente bezien, of er een afzetting om de kasten heen kan komen.

Het bijenhotel staat helemaal aan de andere kant van het gebied. Daarin kunnen de andere 349 soorten bijen huizen en nestelen, die allemaal solitair zijn en dus niet in volken leven.
Laten we hopen dat de Idylle tot grote bloei gaat komen. Misschien zien we dan aan het eind van de zomer een Koninginnepage fladderen.

    Koninginnepage; vlinder en rups strijden om de schoonheidsprijs

En op 3 juni was er een uitbarsting van Margrieten en Papavers te zien! (Klik op de foto voor vergroting).